shopify
visitor statistics

 

Jerzy Goliszewski was born in 1981 in Warsaw. He lives and works in Berlin.

 

Education:

2003 - 2008 - Master of Arts at Academy of Fine Arts in Warsaw.

2001 - 2002 - Graphic design, Academy of Fine Arts in Warsaw.

 

Selected Solo Exhibitions:

2015 - Bits and pieces, Bailly Gallery, Geneva.

2013 - Awakening, Biuro Wystaw, Warsaw.

2011 - We’re going out, Art NEW media Gallery, Warsaw.

2010 - Obscure, SPACES, Cleveland, OH.

2010 - Crash, Weissfaktor, Berlin.

2010 - Transit, New Culture Fundation Bęc Zmiana, Warsaw.

2010 - Dynamo, Instytut Teatralny, Warsaw.

2009 - Kai, Pracownia Miejsce, Warsaw..

2008 - Lac Bleu, Le Guern Gallery, Warsaw.

 

Selected Group Exhibitions:

2015 - Mere Formality, Galeria Labirynt, Lublin.

2014 - Shadow Architecture, Museum of Modern Art, Warsaw.

2014 - Another formula of image, Salon Akademii, Warsaw.

2014 - Wo meine sonne scheint, Art Rotterdam Week, Rotterdam.

2013 - Hole, Trafostacja Sztuki, Szczecin.

2013 - Small is big, Propaganda Gallery, Warsaw.

2013 - Inverted reality, Bailly Gallery, Geneva.

2013 - Traveling Art, 500m Gallery, Sapporo.

2013 - Springhouse, House H, Dresden.

2012 - Basic life functions, Arsenal Municipal Gallery, Poznań.

2012 - New sculpture? Zachęta National Gallery of Art, Warsaw.

2011 - 6th Young Triennial, Centre of Polish Sculpture in Orońsko.

2009 - Wola Art Festival, public space, Warsaw.

2009 - Workshop nr 5, Pentagon Gallery, Radom.

2009 - Józef Szajna Award after-show exhibit, City Hall, Warsaw.

2008 - Wola Art Festival, public space, Warsaw.

2008 - Diplomas, Koneser, Warsaw.

2007 - Encounters with graphics, Przy Van Gogha Gallery, Warsaw.

2007 - Workshop 59, Galeria Działań, Warsaw.

2006 - Art Festival Warka 2006 – OKSiW, Warka.

 

Prizes, stipends and awards:

2016 - Art Paris Art Fair.

2014 - Ministry of Culture scholarship - Young Poland.

2014 - Art Rotterdam Week, Rotterdam, Netherlands.

2013 - Residency S-AIR, Sapporo, Japan.

2013 - Residency Springhouse, Dresden, Germany.

2010 - Residency The SPACES World Artists Program , Cleveland, OH, USA.

2010 - CEC ArtsLink Awards Recipient, New York, NY, USA.

2008 - First prize winner in the Józef Szajna Award.

 

Publications:

 • Helibo Seyoman, the collective publication, Bęc Zmiana New Culture Foundation, Warsaw 2016, ISBN: 978-83-62418-72-5
 • Shadow architecture, Aleksandra Wasilkowska, Fundacja inna przestrzeń, Warsaw 2013, ISBN:978-83-927411-9-0
 • 6TH Young Triennial, catalog edited by Kamil Kuskowski (2011)
 • 31 SPACES World Artist Program “Jerzy Goliszewski”, Christopher Lynn (2011)
 • Le Guern Gallery Exhibitions June 2007- January 2011, edited by Izabela Kaszyńska (2011).
 • Reduction/Micro-spaces. Synchronicity, edited by Bogna Świątkowska, Bęc Zmiana New Culture Foundation, Warsaw 2010, ISBN:978-83-62418-06-0
 • The New Twenties, Justin Cooper, IdN publishing (2010), ISBN: 978-988-18470-4-1

 

 

 

Jerzy Goliszewski urodził się w 1981 w Warszawie. Mieszka i pracuje w Berlinie.

 

Edukacja:

2003 - 2008 - Magister Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Wybrane Wystawy Indywidualne:

2015 - Bits and pieces, Bailly Gallery, Genewa.

2013 - Przebudzenie, Biuro Wystaw, Warszawa.

2011 - Wychodzimy, Galeria Art NEW media, Warszawa.

2010 - Obscure, SPACES, Cleveland, OH.

2010 - Crash, Weissfaktor, raum für zeitgenössische kunst, Berlin.

2010 - Tranzyt, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

2010 - Dynamo, Instytut Teatralny, Warszawa.

2009 - Kai , Pracownia Miejsce, Warszawa.

2008 - Lac Bleu , Le Guern Gallery, Warszawa.

 

Wybrane Wystawy Zbiorowe:

2015 - Czysta formalność, Galeria Labirynt, Lublin.

2014 - Architektura cienia, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa.

2014 - Inna formuła obrazu, Salon Akademii, Warszawa.

2014 - Wo meine sonne scheint, Art Rotterdam Week, Roterdam.

2013 - Hole, Trafostacja Sztuki, Szczecin.

2013 - Small is big, Propaganda Gallery, Warsaw.

2013 - Inverted reality, Bailly Gallery, Genewa.

2013 - Traveling Art, 500m Gallery, Sapporo.

2013 - Springhause, Hause H, Drezno.

2012 - Podstawowe funkcje życiowe, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.

2012 - Nowa rzeźba? Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,Warszawa.

2011 - 6TM Triennale Młodych, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko.

2009 - Festiwal Wola Art, Przestrzeń publiczna, Warszawa.

2009 - Pracownia nr 5, Galeria Pentagon, Radom.

2009 - Wystawa laureatów nagrody J. Szajny, Ratusz, Warszawa.

2008 - Festiwal Wola Art, przestrzeń publiczna, Warszawa.

2008 - Dyplomy, Koneser, Warszawa.

2007 - Spotkania z Grafiką, Galeria przy Van Gogha, Warszawa.

2007 - Pracownia 59, Galeria Działań, Warszawa.

2006 - Festiwal Sztuki Warka – OKSiW, Warka.

 

Nagrody, stypendia i wyróżnienia:

2016 - Art Paris Art Fair.

2014 - Stypendium Młoda Polska.

2014 - Art Rotterdam Week, Roterdam, Holandia.

2013 - Rezydencja S-AIR, Sapporo, Japonia.

2013 - Rezydencja Springhause, Drezno, Niemcy.

2010 - Rezydencja The SPACES World Artists Program , Cleveland, OH, USA.

2010 - CEC ArtsLink Awards Recipient, New York, NY, USA.

2008 - Pierwsza nagroda w konkursie imienia Józefa Szajny.

 

Publikacje:

 • Helibo Seyoman, publikacja zbiorowa, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-62418-72-5
 • Architektura cienia, Aleksandra Wasilkowska, Fundacja inna przestrzeń, Warszawa 2013, ISBN:978-83-927411-9-0
 • Spacer z wystawą w tle, Anna Szary- Cioczek, Orońsko - Kwartalnik rzeźby 4/2011
 • 6 Trinnale Młodych, Katalog pod redakcją Kamila Kuskowskiego (2011)
 • 31 SPACES World Artist Program “Jerzy Goliszewski”, Christopher Lynn (2011)
 • Galeria Le Guern Wystawy Czerwiec 2007 - Styczeń 2011, pod red. Izabeli Kaszyńskiej (2011)
 • Redukcja/Mikroprzestrzenie. Synchronizacja, pod red. Bogny Świątkowskiej, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2010, ISBN:978-83-62418-06-0
 • ArtsLink Fellows Pursue Innovative Projects During U.S. Visit, Ralph Dannheisser, www.america.gov,  3 Listopad 2010.
 • The New Twenties, pod red. Justin Cooper, IdN publishing (2010), ISBN: 978-988-18470-4-1
 • Rozmowy o Muranowie, wywiad, Beata Chomątowska, www.stacjamuranow.art.pl, Marzec 2010.
 • Kwestia Proporcji, Michał Suchora, Take Me, numer 03, Luty/Marzec 2010.
 • Ilustracja do eseju Jakuba Żulczyka, Podróże, numer 2/Luty 2010.
 • Møtte Veggen, Thea Urdal, D2 (Dagens Næringsliv), numer 6 Listopad 2009.
 • If Walls Could Talk, Tong Chin Thing, Home Concepts,  Wrzesień/Październik 2009.
 • Sztuka.pl, nr. 6 Czerwiec 2009.
 • Chatouiller l'oeil, entre autres… , Renart Léveillé, www.renartleveille.com, 24 Lipca 2009.
 • Ilustracja do okładki wydania nowojorskiego, Flavorpill, numer 459 Marzec 24, 2009.
 • Aspiracje, Zima 2007/2008.