shopifyvisitor statistics

 

Kai (2012-2015), from 100x100 cm to 1400x400x10cm, polished and painted aluminum.

Kai (2009) is a monumental relief based on three paper modules of various size (each multiply folded) that sprawls across the wall according to a de ned pattern, creating the impression of a two-dimensional form. While the work includes a passing reference to Andersen’s fairy tale The Snow Queen and a speci c, emotionally charged narrative, its strong formalism contributes to an amazing visual result that brings to mind mosaic pieces from the 1960s and 1970s.*

Kai (2009) to monumentalny relief wykonany z trzech różnej wielkości papierowych modułów, z których każdy, wielokrotnie zagięty rozprzestrzenia się według określonego systemu na ścianie, co tworzy efekt dwuwymiarowejformy.Chociażwpracykryjesię inspiracja baśnią Andersena o Królowej Śniegu i nacechowana emocjonalnie narracja, to jednak wyjątkowy formalizm tej instalacji buduje niesamowity efekt wizualny, w stylu mozaik z lat. 60. i 70.*

 

Maria Brewińska

Zachęta National Gallery curator (excerpt from the catallog accompanying “New Sculpture?” exhibition with artists: Martin Boyce, Thea Djordjadze, Kasia Fudakowski, Jerzy Goliszewski, Wade Guyton, Mai-Thu Perret, Monika Sosnowska, Tatiana Trouvé)